główna zawartość
artykuł nr 1

Urząd Miasta i Gminy Łosice

powitanie w BIP
Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urząd Gminy Strachówka

Nazwa Gminy

Łosice

Rodzaj

gmina miejsko-wiejska

Lokalizacja

woj. mazowieckie, pow. łosicki

Kod pocztowy

08-200

Adres

Łosice, ul. Piłsudskiego 6

Kontakt

Tel. 83 357 35 42

Fax: 83 357 27 01

 e-mail: umiglosice@pro.onet.pl

 www.gmina.losice.pl

Burmistrz

Mariusz Kucewicz

Tel. 83 357 35 42

Sekretarz

..................................

Tel. 83 357 35 42

Skarbnik

..................................

Tel. 83 357 35 42

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

..................................

Tel. 83 357 35 42

Nr kontaBank Spółdzielczy w Łosicach
29 8038 0007 8888 8888 8888 8888