główna zawartość
artykuł nr 1

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

powitanie w BIP
Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urząd Gminy Strachówka

Nazwa Gminy

Łosice

Rodzaj

gmina miejsko-wiejska

Lokalizacja

woj. mazowieckie, pow. łosicki

Kod pocztowy

08-200

Adres

Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

Kontakt

tel.: 83 306 88 21

Fax: 83 357 27 01

 e-mail: sekretariat@gminalosice.pl  

 www.gmina.losice.pl

Burmistrz

Mariusz Kucewicz

 tel. 83 306 88 21

Sekretarz

Małgorzata Łaska 

 tel. 83 306 88 23

Skarbnik

Marta Stasiuk

 tel. 83 306 88 27

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Ewa Hornowska 

 tel. 83 306 88 42

Nr kontaBank Spółdzielczy w Łosicach
29 8038 0007 8888 8888 8888 8888
NIP 4960249189
REGON030237405